Custom Search

ประมวลภาพงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ประมวลภาพประเพณีแห่เทียนพรรษา Candle Parade Festival

 1. ขอเชิญ เที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี๒๕๕๓ จังหวัดอุบลราชธานี
 2. รวมบท กลอน ผญ่า และบทเพลงที่แต่งเองจ้า
 3. อานิสงส์ จากบุญเข้าจี่
 4. เอา ภาพแห่เทียนงามๆมาฝากค่ะ
 5. ภาพ ขบวนนางรำงานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีปี 2552
 6. ภาพ บรรยากาศงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ปี 2552
 7. ภาพ บรรยากาศงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (ช่วงกลางวัน) ก๊อก2
 8. ภาพ บรรยากาศงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (ช่วงกลางวัน) ก๊อก1
 9. ภาพ เทียนพรรษางานแสดงแสงสีเสียงเทียนพรรษาอุบลราชธานี2552บางส่วน
 10. ภาพ เทียนพรรษางานแสดงแสงสีเสียงเทียนพรรษาอุบลราชธานี2552บางส่วน
 11. วันที 1-8 กรกฎาคม มาเบิ่งงานแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลเด้อครับ
 12. พิธี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มหกรรมแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุรินทร์
 13. พิธี ตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ปี๒๕๕๑
 14. สาว งามเมืองช้าง มหกรรมแห่เทียนพรรษา ๘๑ ไอยรา
 15. มหกรรม แห่เทียนพรรษา ๘๑ ไอยรา จังหวัดสุรินทร์ ปี๒๕๕๑
 16. งาน แห่เทียน โคราช 2551...พอสิสู้ทางอุบลได้บ่
 17. ภาพ งานแห่เทียนพรรษาจ.อุบลฯ ปี 2551 (ประเภทเทียนโบราณและประเภททั่วไป)
 18. ภาพ งานแห่เทียนพรรษาจ.อุบลฯ ปี 2551 (ประเภทติดพิมพ์) ชุดที่ 2
 19. ภาพ งานแห่เทียนพรรษาจ.อุบลฯ ปี 2551 (ประเภทติดพิมพ์) ชุดที่ 1
 20. ภาพ งานแห่เทียนพรรษาจ.อุบลฯ ปี 2551 (ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ )
ประมวลภาพประเพณีแห่เทียนพรรษา Candle Parade Festival